Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta sociálně ekonomická UJEP a Fakulta dopravní ČVUT pořádají:

Rizika v podnicích a v územích

Odborné fórum

V jehož rámci proběhne

PKP

10 .11.2016

PKP

10 .11.2016

Chápání rizik v souvislostech s podnikovými aktivitami a v souvislostech s územní tématikou má stále rezervy jak v praxi, tak v teorii. Nabízíme fórum pro odborníky z praxe a akademické pracovníky, které má přispět ke vzájemné výměně názorů a sdílení zkušeností na dvou platformách – v podnikových procesech a ve veřejné správě.

ZAMĚŘENÍ

  • Podnikové procesy
  • Doprava
  • Veřejná správa

Místo konání

FD ČVUT
Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“
Nároží 6
405 01 Děčín I

50°46'43.398-N, 14°12'47.241-E
http://zamecka-sypka.cz/

Pozvánka ke stažení